Hoa Lư phát triển lúa chất lượng cao

Cập nhật: 07/12/2013

Vụ đông xuân 2012, huyện Hoa Lư có kế hoạch gieo cấy 3.281 ha lúa với năng suất phấn đấu 66,3 tạ/ha; trồng 35,9 ha lạc, năng suất 27,5 tạ/ha.

Huyện bố trí cấy 100% diện tích lúa ở trà xuân muộn và tùy thuộc vào trình độ thâm canh, điều kiện đất đai, cơ sở hạ tầng của các địa phương mà xác định giống lúa cho phù hợp, có hiệu quả với 50,7% giống lúa lai; 49,3% giống lúa thuần, trong đó lúa chất lượng cao có trên 900 ha, chiếm 27,6% tổng diện tích gieo cấy, tập trung vào các giống QR1, LT2. Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo một số địa phương khảo nghiệm một số giống lúa mới như: DT 68, TBR 36, TBR 45, HT6, Nếp 87-2…

Riêng về giống lúa chất lượng cao, huyện chọn 4 xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng đưa nhiều giống lúa QR1 hoặc LT2 vào đồng ruộng thành từng vùng, đó là: Ninh An 98 ha, Ninh Giang 76 ha, Ninh Khang 120 ha, Ninh Hòa 130 ha. Các xã còn lại căn cứ thực tế các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT cho phép đưa vào sản xuất và tùy theo điều kiện đất đai, tập quán canh tác của từng địa phương để bố trí vùng và giống cho phù hợp, mỗi vùng phải đạt từ 10 ha trở lên.
Gieo mạ theo lịch của huyện và chủ yếu gieo theo hình thức mạ nền hoặc dày xúc có che phủ nilon trong, có dự phòng 10% bằng các giống ngắn ngày. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, ký hợp đồng với Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các chủ máy cày đảm bảo nếu làm đất ải phải sớm và nỏ, nếu làm dầm phải giữ nước và cày bừa sớm, ngâm cho dầm ngấu. Phấn đấu toàn huyện có từ 1.500 ha cày ải trở lên. Cấy đúng tuổi mạ, mạ nền 3-3,5 lá, dày xúc 4-4,5 lá, đảm bảo đủ mật độ số khóm/m2 và số dảnh/khóm; không cấy vào những ngày có nhiệt độ thấp dưới 150c. Chú ý đảm bảo khâu nước trước, trong và sau khi cấy, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và đề phòng có thể xảy ra tình trạng hạn hán nên phải làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, tích trữ nước ở những nơi cần thiết. Thực hiện tốt biện pháp bón phân, bón đúng, đủ và cân đối NPK. Theo dõi sát thông báo tình hình dịch bệnh của các cơ quan chuyên môn, tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại, đảm bảo cho vụ sản xuất thắng lợi.
Đinh Chúc
Tác giả