Sách mới: Hoá học và công nghệ sản xuất xi măng

Cập nhật: 07/12/2013

Xi măng là loại vật liệu xây dựng quan trọng nhất, là vật liệu cơ bản trong cây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng của nền công nghiệp hiện đại. Xi măng cũng có những tính năng ưu việt hơn hẳn tất cả các loại vật liệu xây dựng khác. Công nghệ sản xuất xi măng trên thế giới hiện tại và tương lai không ngừng phát triển.

Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành công nghệ sản xuất xi măng của Việt Nam đã có những bước tiến rất nhanh và vững mạnh. Từ đó đã đặt ra một vấn đề rất lớn là công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư silicat và kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng, có khả năng quản lý tốt về kinh tế kỹ thuật, cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao, bảo đảm thực hiện công việc điều hành sản xuất ở các nhà máy đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật tốt nhất. Chính với mục đích trên, sách “hoá học và công nghệ sản xuất xi măng” đã được biên soạn. Trước tiên nhằm trang bị cho sinh viên của các trường đại học và cao đẳng về chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat và chuyên ngành công nghệ vật liệu xây dựng những kiến thức cơ bản, đồng thời có hệ thống về công nghệ sản xuất các chất kết dính nói chung, đặc biệt là đối với xi măng portland nói riêng.

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần mở đầu: Khái niệm chung

Phần 1: Các chất kết dính bền trong không khí

Chương 1: Vôi xây dựng

Chương 2: Thạch cao xây dựng

Phần 2: Xi măng Portland

Chương 1: Đặc trưng thành phần và các hệ số Modul của Clinke xi măng Portland

Chương 2: Nguyên liệu, nhiên liệu và tính toán hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland

Chương 3: Gia công nguyên liệu và chuẩn bị hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland

Chương 4: Quá trình nung luyện Clinke xi măng Portland

Chương 5: Nghiền Clinke xi măng Portland

Chương 6: Hoá lý quá trình đóng rắn của xi măng xi măng Portland

Phần 3: Các loại xi măng thông dụng khác

Chương 1: Xi măng Portland – Puzoland

Chương 2: Xi măng Portland – xỉ

Chương 3: Xi măng Alumin

Tài liệu tham khảo

Mời bạn đón đọc.

Tác giả