UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ XD hạ tầng KCN Gián Khẩu, Khánh Phú và đường ĐT477

Cập nhật: 03/12/2013

Ngày 5-12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng, công tác trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan Khu công nghiệp Gián Khẩu, Khu công nghiệp Khánh Phú và tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đường ĐT477 kéo dài.

Một góc khu công nghiệp

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện theo phê duyệt, các Khu công nghiệp Gián Khẩu, Khánh Phú đang được tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Khu công nghiệp Khánh Phú (351,07ha) có tổng mức đầu tư các dự án hạ tầng trên 700 tỷ đồng, gồm 5 dự án. Tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đến cuối tháng 11-2011 trên 500 tỷ đồng. Khu công nghiệp Gián Khẩu có 4 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11-2011, tổng giá trị thực hiện của Khu Gián Khẩu đạt trên 600 tỷ đồng. Quá trình triển xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án tuân thủ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện nghiêm túc. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đều có đủ trình độ năng lực, kinh nghiệm, đúng theo các quy định. Đối với các dự án hạ tầng, chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức nghiệm thu, thanh toán kịp thời các khối lượng đã thực hiện theo quy định khi được cấp vốn. Công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh được các đơn vị quan tâm, nỗ lực triển khai. Các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp đều có hệ thống thu gom và xử lý chất thải.
Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT477 kéo dài có tổng chiều dài 17,04 km, với quy mô xây mới đường đạt tiêu chuẩn đường phố chính cấp II, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.486 tỷ đồng từ nguồn vốn của các chương trình Chính phủ, thời gian thực hiện dự án từ năm 2006 đến 2012. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và nghiệm thu, thanh toán khối lượng khi thực hiện dự án được đảm bảo nghiêm túc, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của các ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp Gián Khẩu, Khánh Phú và đầu tư xây dựng, nâng cấp đường ĐT477 kéo dài. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những công trình trọng điểm, có vai trò lớn, mang lại hiệu quả cao đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị liên quan phải tích cực chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc các dự án xây dựng hạ tầng này, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính để các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; đồng thời thực hiện tốt vấn đề vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đảm bảo cảnh quan các khu công nghiệp.
Thanh Thuỷ
Tác giả