Quần thể hang động Tràng An

Cập nhật: 03/12/2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số: 3531/QĐ- BVHTTDL ngày 01-11-2011 công nhận xếp hạng di tích cấp Quốc gia cho danh lam thắng cảnh quần thể hang động Tràng An thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình gồm: xã Gia Sinh (Gia Viễn), xã Ninh Xuân, Ninh Hải, Trường Yên, Ninh Hòa (huyện Hoa Lư) và xã Ninh Nhất, phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình).

 

Đây là cơ sở pháp lý và là điều kiện thuận lợi để tỉnh Ninh Bình tập trung quản lý, bảo tồn, tôn tạo và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cùng với việc giới thiệu với các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các hội UNESCO thế giới và các Đại sứ của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khi về thăm Khu Du lịch sinh thái Tràng An, cố đô Hoa Lư và khu văn hoá tâm linh Chùa Bái Đính vào tháng 8 vừa qua, việc quần thể hang động Tràng An được công nhận xếp hạng di tích cấp Quốc gia đánh dấu mốc rất quan trọng trên chặng đường đề nghị UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Nguyễn Đông
Tác giả