Hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

Cập nhật: 07/12/2013

VH- Thỏa thuận Hợp tác đã được ký giữa Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ (Dự án EU) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).
Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội là một chương trình nâng cao năng lực cho tất cả các bên liên quan trong ngành du lịch tại Việt Nam, được thiết kế nhằm tích hợp các hoạt động thực hành du lịch có trách nhiệm vào tất cả các phương diện của chính sách, kế hoạch, quản lý điểm du lịch, triển khai hoạt động kinh doanh, giáo dục và nâng cao nhận thức ở cấp độ khu vực, quốc gia và địa phương.

Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm sẽ cung cấp nền tảng cho việc tạo dựng một ngành du lịch bền vững, cạnh tranh và thu lợi cao nhằm mở rộng cơ hội cho các nhóm người nghèo và chịu nhiều thiệt thòi như phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

Mục đích chính của Thỏa thuận vừa được ký kết là thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa Dự án EU và UNESCO trong đó hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động chung nhằm đẩy mạnh sự phát triển của du lịch bền vững tại Việt Nam.

Theo đó, nhiều hoạt động sẽ được tiến hành trong hai năm 2013-2014, trên phạm vi toàn quốc cũng như qua thí điểm tại một số địa phương. Chẳng hạn như đối với chương trình nhằm mở rộng và chính thức hóa việc đào tạo Hướng dẫn viên Di sản cho các khu Di sản Thế giới, UNESCO sẽ xây dựng các tài liệu và tiêu chuẩn đào tạo, bao gồm cả các học phần cho 7 khu Di sản Thế giới tại Việt Nam, còn Dự án EU sẽ lồng ghép các học phần của bộ tài liệu và việc cấp chứng chỉ vào hệ thống VTOS/VTCB.

Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam và ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” tại lễ ký kết

Một số hoạt động khác cũng sẽ được Dự án EU và UNESCO phối hợp thực hiện, bao gồm việc cải thiện chất lượng các trung tâm thông tin cho khách tham quan tại một số điểm du lịch quan trọng nhằm tăng cường mối liên hệ giữa du khách và các cộng đồng địa phương; tiêu chuẩn hóa các bảng khảo sát mức độ hài lòng của du khách trong khuôn khổ xây dựng hệ thống dữ liệu ngành du lịch; đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm du lịch; hỗ trợ thực hiện các kế hoạch quản lý tại một số khu di sản; và chương trình giáo dục nhằm nâng cao năng lực trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn tại các khu di sản.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: “UNESCO và Dự án EU đều đã có những đóng góp lớn trong việc nâng cao năng lực và đẩy mạnh sự phát triển của du lịch bền vững tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Việc ký kết Thỏa thuận Hợp tác là một bước đi quan trọng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của cả hai bên vì các mục tiêu chung.

Đồng thời, đây cũng là một trong những bước ban đầu nhằm chia sẻ và nhân rộng các phương pháp, các bộ công cụ cũng như các bài học kinh nghiệm trong khuôn khổ các chương trình được tài trợ trong lĩnh vực du lịch”.

P.V

Tác giả