Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Gia Viễn khóa XVIII

Cập nhật: 27/12/2013

Sáng 27/12, HĐND huyện Gia Viễn khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 8. Dự khai mạc có các đồng chí Phan Tiến Dũng, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang, TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ Gia Viễn.

a-hd-gv

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: TM

Các đại biểu dự kỳ họp đã nghe lãnh đạo UBND, HĐND huyện và các ngành chức năng trình bày các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện năm 2013, dự toán thu chi ngân sách năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8…
Trong đó, báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 nêu rõ: trong năm qua, đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và giành được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,6%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp được đầu tư phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 66,8 nghìn tấn; chăn nuôi tiếp tục được duy trì, sản lượng thủy sản đạt trên 2,4 nghìn tấn. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 6.082 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 69,13 tỷ đồng, bằng 111,3% dự toán năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, nhân dân trong huyện đã hiến gần 3 ha đất, ủng hộ trên 18 tỷ đồng và tham gia gần 20 nghìn ngày công lao động hoàn thành 44,31 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 12 tiêu chí, 3 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Các hoạt động văn hóa – xã hội của huyện đạt được nhiều tiến bộ, toàn huyện có 95,4% khu dân cư tiên tiến; 49,5% khu dân cư và 50% cơ quan, trường học văn hóa; 76,6% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Trong năm, huyện đã cấp thẻ BHYT cho trên 10 nghìn đối tượng là người nghèo, cận nghèo; giải quyết việc làm cho 5.850 lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 5,61%.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, hoạt động của bộ phận “một cửa” có chuyển biến rõ nét, các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện cũng đang tích cực triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, tình hình an ninh trật tự ATXH trên địa bàn huyện được giữ vững….

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, huyện sẽ tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch; đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 67 tỷ đồng, giá trị trên 1 ha canh tác đạt 90 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,5%…

Kỳ họp Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Gia Viễn khóa XVIII sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12.

Tác giả