Công ty cổ phần DVTM Vietsupply thông báo tuyển dụng năm 2023

Cập nhật: 21/06/2023

Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Việt Supply thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai cần tuyển 04 nhân viên kinh doanh và 01 nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội. Cụ thể như sau:

 

Tác giả