8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu xi măng và clinker và của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt hơn 2,7 triệu tấn, kim ngạch đạt 115,8 triệu USD, giảm 3% về lượng và giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xi măng và clinker của Việt Nam đã giảm 4,2% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước còn đạt 21,25 triệu tấn và 923 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng đạt 43,4 USD/tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản xuất xi măng của Việt Nam  đạt hơn 100 triệu tấn/năm, trong khi tiêu thụ trong nước chỉ hơn 60 triệu tấn	ảnh: dũng minh
Xuất khẩu xi măng và clinker và của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt hơn 2,7 triệu tấn

Về thị trường, trong 8 tháng đầu năm, nhiều quốc gia đang ghi nhận tăng mạnh sản lượng clinker và xi măng từ Việt Nam, trong đó phải kể đến Úc.

Cụ thể, trong tháng 8/2023, xuất khẩu xi măng và clinker sang thị trường Úc đạt 64.893 tấn, thu về 3,1 triệu USD, tăng mạnh 193% về lượng và tăng 151% về giá trị.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Úc đã nhập 344.679 tấn clinker và xi măng từ Việt Nam, tương đương 17,04 triệu USD, tăng 139,3% về lượng và tăng 124,6% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm đạt 49,4 USD/tấn, giảm 6,15% so với cùng kỳ năm 2022 (52,6 USD/tấn).

Hiện tại, 3 thị trường xuất khẩu xi măng chính của nước ta là Philippines, Mỹ và Hồng Kông (Trung Quốc). Với clinker, các thị trường chính là Trung Quốc, Bangladesh, Philippines.

Nguồn congthuong.vn – Phòng Marketing tổng hợp!

Tác giả

Bài viết liên quan