Công ty cổ phần xi măng vissai 3 nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà nam

Cập nhật: 11/12/2013

Ngày 15/10/2013 UBND tỉnh Hà Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nam đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương các Doanh nghiệp đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

Tap the

Buổi lễ có sự tham gia của Ông Vũ Tiến Lộc chủ tịch Phòng thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Ông Mai Tiến Dũng ủy viên TW Đảng – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.Tập thể Công ty cổ phần xi măng Vissai 3 và cá nhân Ông Lại Phương Bảo Tổng giám đốc Công ty đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam nhân dịp này.

Mr Bao

Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan, Công ty cổ phần xi măng Vissai 3 đã giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm sản xuất ra tới đâu tiêu thụ hết tới đó không có sản phẩm tồn đọng, từng bước nâng cao mức thu nhập cho người lao động.

Hoàn thành tốt các nghĩa vụ ngân sách đối với địa phương, tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội theo chủ trương của tỉnh, đóng góp một phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam.
TVISHN.

Tác giả