Phòng dịch Covid-19, ổn định sản xuất ở Công ty CP Xi măng Sông Lam

Cập nhật: 21/03/2020

Do dây chuyền sản xuất phải vận hành 24/24h, Công ty CP xi măng Sông Lam đã có nhiều giải pháp kiểm soát, phòng dịch Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên hơn 1.400 người thường xuyên lao động ở các lĩnh vực, ca kíp khác nhau.

bna_xmsl45606802_2032020
Đặc thù của các dây chuyền sản xuất Clinker và xi măng vận hành liên tục 24/24h nên Công ty CP Xi măng Sông Lam phải duy trì các ca, kíp công nhân làm việc liên tục. 
Trước thực tế đó, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã sớm có những giải pháp kiểm soát, phòng dịch tốt. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng chống dịch cho mỗi cán bộ, công nhân.
bna_xm2009498_2032020
Kiểm tra đo nhiệt độ với tất cả các cán bộ công nhân viên vào nhà máy làm việc
Tại các cổng ra vào nhà máy sản xuất, Công ty CP xi măng Sông Lam bố trí cán bộ y tế túc trực đo thân nhiệt cho bất kỳ ai vào đơn vị.
bna_xm13035047_2032020
Đo thân nhiệt cho công nhân thay ca ở Nhà máy xi măng Đô Lương. 
bna_xm22376730_2032020
Ngoài đo thân nhiệt, Công ty CP Xi măng Sông Lam còn mua trên 10.000 khẩu trang y tế đạt chuẩn phát cho công nhân phòng tránh dịch Covid-19.
bna_diem_danh3614860_2032020
Chấm công bằng vân tay ở Nhà máy xi măng Đô Lương. 
Cùng đó, tại điểm chống công bằng vân tay, công ty bố trí cán bộ với bình xịt cồn sát khuẩn tay cho tất cả công nhân mỗi khi thay ca làm việc. 
bna_xm34294404_2032020
Hoạt động bốc xếp xi măng xuất xưởng tại khu vực Trạm nghiền Nghi Thiết (Nghi Lộc). 
bna_image_4263562_2032020
Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam được đầu tư bằng công nghệ tiên tiến, các hạng mục công trình đồng bộ gồm sản xuất clinker, Trạm nghiền Xi Măng, các Trạm trung chuyển và Cảng biển nước sâu, có mức tự động hóa cao, sản xuất thân thiện với môi trường với các trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tổng mức đầu tư lên đến gần 15 nghìn tỷ đồng.
Do dây chuyền sản xuất phải vận hành 24/24h, Công ty CP xi măng Sông Lam đã có nhiều giải pháp kiểm soát, phòng dịch Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên hơn 1.400 người thường xuyên lao động ở các lĩnh vực, ca kíp khác nhau.
Theo Báo Nghệ An
Tác giả